تماس با ما

آدرس

تهران، زرنان، شرکت کشت زرع و گوشت محیا

تماس

021-66282060-1

ساعت کاری شرکت 8 الی 17 می باشد.