محیا

شركت سهامی خاص كشت و صنعت و مجتمـع شيـر و گوشت محيـاء در تاريخ ۱۳۵۳/۱۲/۶ بصورت شركت سهامي خـاص تأسيس شده و طی شماره ۲۰۹۵۰ در سال ۱۳۵۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و طی شماره ۷۸۵۱۴/م/۳۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران اقدام به دریافت علامت تجاری بنام « فجر محیا» نموده است.

محصولات

واحدها

واحد دام اصیل

البرز، هشتگرد

تماس: 66282060-021

فکس: 66282060-021

واحد دام اصیل

البرز، هشتگرد

تماس: 66282060-021

فکس: 66282060-021

واحد دام اصیل

البرز، هشتگرد

تماس: 66282060-021

فکس: 66282060-021

واحد دام اصیل

البرز، هشتگرد

تماس: 66282060-021

فکس: 66282060-021

واحد دام اصیل

البرز، هشتگرد

تماس: 66282060-021

فکس: 66282060-021

واحد دام اصیل

البرز، هشتگرد

تماس: 66282060-021

فکس: 66282060-021

تازه ها

خبرها

مزایده ها